en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac september

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
2.09 32462 17 0 0 17
3.09 11239 9 0 0 9
4.09 9387 10 0 0 10
7.09 1535 12 0 0 12
8.09 12666 13 0 0 13
9.09 16772 41 0 0 41
10.09 20270 14 0 0 14
11.09 55122 5 0 0 5
14.09 41529 20 0 0 20
16.09 9706 5 0 0 5
17.09 181355 21 0 0 21
18.09 66201 50 0 0 50
21.09 12278 28 0 0 28
22.09 7025 18 0 0 18
23.09 4304 17 0 0 17
24.09 13991 19 0 0 19
25.09 29391 3 0 0 3
28.09 12242 37 0 0 37
29.09 6487 6 0 0 6
30.09 1080 4 0 0 4
Priemer 27252 17 0 0 17
Spolu 545042 349 0 0 349

formát XML