en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac máj

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
2.05 10202 3 0 0 3
3.05 29988 9 0 0 9
4.05 21752 6 0 0 6
7.05 23570 0 0 0 0
9.05 7797 14 0 0 14
10.05 6063 5 0 0 5
11.05 66867 6 0 0 6
14.05 44285 4 0 0 4
15.05 24938 14 0 0 14
16.05 240295 11 0 0 11
17.05 10778 6 0 0 6
18.05 17763 21 0 0 21
21.05 25978 2 0 0 2
22.05 50510 1 0 0 1
23.05 9947 4 0 0 4
24.05 5806 8 0 0 8
25.05 17941 5 0 0 5
28.05 50891 0 0 0 0
29.05 19323 124 0 0 124
30.05 5156 6 0 0 6
31.05 14067 30 0 0 30
Priemer 33520 13 0 0 13
Spolu 703917 279 0 0 279

formát XML