en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac september

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
2.09 8113 3 0 0 3
3.09 21637 3 0 0 3
4.09 17630 13 0 0 13
5.09 33625 15 1 0 15
6.09 8480 15 0 0 15
9.09 5440 14 0 0 14
10.09 9816 10 0 0 10
11.09 11012 17 0 0 17
12.09 93613 20 0 0 20
13.09 39365 10 0 0 10
16.09 76065 6 0 0 6
17.09 209846 12 0 0 12
18.09 6024 7 0 0 7
19.09 35891 8 0 0 8
20.09 68244 3 0 0 3
23.09 9360 9 0 0 9
24.09 12633 6 0 0 6
25.09 5874 16 0 0 16
26.09 33736 13 0 0 13
27.09 77997 11 0 0 11
30.09 17722 3 1 0 3
Priemer 38196 10 0 0 10
Spolu 802123 214 2 0 214

formát XML