en en

NSG Pay-SK

Národná užívateľská skupina pre platobné služby a systémy pre Slovenskú republiku (National Stakeholder Group for Payments in Slovakia, ďalej len NSG Pay-SK) spája zástupcov Národnej banky Slovenska a  poskytovateľov platobných služieb, bánk a ostatných inštitúcií, pôsobiacich v rámci národného trhu SR v oblasti platobného styku.

Jej úlohou je koordinovanie aktivít, týkajúcich sa platobného styku a poskytovania služieb v platobných systémoch, prevádzkovaných Národnou bankou Slovenska a Eurosystémom.

Zároveň poskytuje priestor na diskusie účastníkov trhu k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti platobného styku a na koordináciu prípravy stanovísk pre Európsku centrálnu banku a ostatné európske inštitúcie za celý národný trh. Svojou činnosťou zabezpečuje podporu zavedenia a prezentáciu nových inovatívnych platobných služieb na trhu SR.