en en

NSG-SK

Národné zoskupenie AMI-SeCo NSG-SK (ďalej len NSG-SK) funguje na národnom trhu od r. 2017 a je pokračovateľom pôvodného zoskupenia Národnej užívateľskej skupiny T2S pre Slovenskú republiku, ktoré fungovalo od r. 2009. Toto zoskupenie spája zástupcov Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií Slovenskej republiky, účastníkov finančného trhu a iných záujmových skupín v rámci národného trhu SR s cieľom podpory integrácie finančného trhu v oblasti vyrovnania cenných papierov a riadenia kolaterálu.

Zabezpečuje priestor pre diskusiu účastníkov trhu o záležitostiach týkajúcich sa vyrovnania cenných papierov a riadenia kolaterálu ako aj T2S a k projektom Eurosystému v oblasti trhových infraštruktúr. Predstavuje fórum pre informovanie účastníkov národného trhu o materiáloch Európskej centrálnej banky a poradnej skupiny pre trhové infraštruktúry pre cenné papiere a kolaterál, ktorou je Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (ďalej len AMI-SeCo). Koordinuje prípravu stanovísk za trh SR pre Európsku centrálnu banku v oblasti cenných papierov a kolaterálu.