en en

Rokovania

NSG-SK zasadá podľa potreby, v priestoroch Národnej banky Slovenska v Bratislave. Termíny zasadnutí NSG-SK sú zosúladené s termínmi zasadnutí AMI-SeCo tak, aby bolo možné prerokovať materiály pripravené v ECB a pripraviť k nim stanovisko za trh SR na pôde NSG-SK pred zasadnutím AMI-SeCo. Tajomník NSG-SK zabezpečuje zaslanie stanovísk pripravených na pôde NSG-SK v mene finančného trhu SR poradnej skupine AMI-SeCo.V prípade potreby riešenia aktuálnych otázok, môže sa NSG-SK stretnúť i mimo harmonogramu AMI-SeCo.

Užitočné linky:

https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/governance/html/index.en.html

https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/ami/shared/pdf/ami_seco_mandate.pdf

https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/shared/docs/1025c-ami-seco-_2017-07-04-05_item_6_nsg_mandate.pdf