en en

Zloženie

NSG-SK má 26 stálych členov, ktorí reprezentujú všetky kategórie poskytovateľov, používateľov a regulátorov služieb vyrovnania cenných papierov. Predsedom je zástupca Národnej banky Slovenska.

Zloženie NSG-SK:

  • 9 zástupcov Národnej banky Slovenska
  • 3 zástupcovia Centrálneho depozitára cenných papierov
  • 3 zástupcovia Národného depozitára cenných papierov
  • 1 zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky
  • 7 zástupcov Slovenskej bankovej asociácie
  • 2 zástupcovia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
  • 1 zástupca Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Zoznam členov

členovia zastupujúci subjekt kontakt
Ing. Peter Holička predseda Národná banka Slovenska Peter.Holicka@nbs.sk
Ing. Rudolf Pataki Národná banka Slovenska Rudolf.Pataki@nbs.sk
Jozef Adamkovič Národná banka Slovenska Jozef.adamkovic@nbs.sk
Ing. Branislav Kopkáš Národná banka Slovenska Branislav.Kopkas@nbs.sk
Ing. Marcela Pokrývková Národná banka Slovenska Marcela.Pokryvkova@nbs.sk
Ing. Mário Měkýš Národná banka Slovenska Mario.Mekys@nbs.sk
Ing. Angelika Kotúčová Národná banka Slovenska Angelika.Kotucova@nbs.sk
Ing. Gabriela Hlaváčková Národná banka Slovenska gabriela.hlavackova@nbs.sk
Ing. Karol Gers Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Karol.Gers@cdcp.sk
Ing. Dagmar Kopuncová Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Dagmar.Kopuncova@cdcp.sk
Ing. Peter Nagy Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Peter.Nagy@cdcp.sk
Ing. Ľubor Jenis Národný depozitár cenných papierov, a.s. Lubor.Jenis@ncdcp.sk
Ing. Andrej Sinicyn Národný depozitár cenných papierov, a.s. Andrej.Sinicyn@ncdcp.sk
Ing. Zuzana Libičová Národný depozitár cenných papierov, a.s. Zuzana.Libicova@ncdcp.sk
Ing. Robert Vlkolinský Ministerstvo financií SR Robert.Vlkolinsky@mfsr.sk
Ing. Quido Miglierini Slovenská banková asociácia Miglierini.quido@slsp.sk
Ing. Rastislav Čapkovič Slovenská banková asociácia Rcapkovic@csob.sk
Ing. Oľga Dlugopolská Slovenská banková asociácia Olga.Dlugopolska@citi.com
Ing. Marek Pohorelý Slovenská banková asociácia mpohorely@vub.sk
Richard Belyus Slovenská banková asociácia richard.belyus@unicreditgroup.sk
Ing. Peter Uhrin Slovenská banková asociácia peter_uhrin@tatrabanka.sk
Ing. Peter Trúchly Slovenská banková asociácia peter.truchly@sbaonline.sk
Ing. Peter Kubrický Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Kubricky@bsse.sk
Ing. Peter Šály Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Peter.Saly@bsse.sk
Ing. Róbert Kopál Asociácia obchodníkov s cennými papiermi aocp@vnet.sk
Ing. Elena Biskupičová tajomník Národná banka Slovenska Elena.Biskupicova@nbs.sk