en en

Číselníky a registre

V zmysle ustanovení § 98 zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národná banka Slovenska:

  • prideľuje identifikačné kódy poskytovateľom platobných služieb a taktiež vydáva a aktualizuje prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku.
  • na základe žiadostí od poskytovateľov platobných služieb prideľuje identifikátor príjemcu inkasa na účely vykonávania inkás v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách a taktiež vedie register identifikátorov príjemcov inkás.