en en

Register príjemcov inkás v SR

Národná banka Slovenska na základe elektronických žiadostí od poskytovateľov platobných služieb prideľuje identifikátory príjemcov inkasa (Creditor identifier – CID) a vedie register príjemcov inkás v Slovenskej republike.

Informácie z registra príjemcov inkás: