en en

Mimosúdne riešenie sporov

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Voľba možnosti alternatívneho riešenia sporu a výber príslušného subjektu ARS, ktorý je oprávnený riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je na rozhodnutí spotrebiteľa. Ak si spotrebiteľ vyberie oprávnený subjekt ARS, ten nemôže odmietnuť riešenie sporu súvisiaceho s poskytovaním platobných služieb. Alternatívne riešenie sporu je pre spotrebiteľa bezplatné.

Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov súvisiacich s poskytovaním platobných služieb.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov pre klientov – spotrebiteľov

Informácie o možnosti rozhodcovského riešenia sporov pre klientov, ktorí nie sú spotrebitelia