en en

Prevodník identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk pre Slovenskú republiku

Verzia: 219

Platnosť od: 3. 6. 2024

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SWIFT KÓD
BANK BIC Číselný Znakový Akt úč. Názov Domáci poskytovatelia platobných služieb
SUBA SK BX 0200 SUBA C Všeobecná úverová banka, a.s.
GIBA SK BX 0900 SLSP C Slovenská sporiteľňa, a.s.
NBSB SK BX 0720 NBSL C Národná banka Slovenska
TATR SK BX 1100 TATR C Tatra banka, a.s.
UNCR SK BX 1111 UNCR C UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
SLZB SK BA 3000 SLZB C Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
LUBA SK BX 3100 LUBA C Prima banka Slovensko, a.s. – kód pre dobeh platieb
KOMA SK 2X 5600 PKBA C Prima banka Slovensko, a.s.
PRVA SK BA 5900 PSSP C Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
POBN SK BA 6500 PABK C 365.bank, a.s.
INGB SK BX 7300 INGBSA Ø ING Bank N.V.,  pobočka zahraničnej banky
CEKO SK BX 7500 CEKOSA C Československá obchodná banka, a.s.
WUST SK BA 7930 SPVW C Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
KOMB SK BA 8100 KOMBSA C Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
BSLO SK 22 8120 BASL C Privatbanka, a.s.
CITI SK BA 8130 CITISA Ø Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
KBSP SK BX 8170 CSOBSA C Československá obchodná banka, a.s. (predtým ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.)
EXSK SK BX 8160 EXSR C EXIMBANKA SR
SPSR SK BA 8180 SPSR C Štátna pokladnica
8191 CDSA Ø Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
8400 MAISSA Ø COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
JTBP SK BA 8320 JTBPSA C J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
FIOZ SK BA 8330 FIOZSA C Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
BREX SK BX 8360 BREXSA C mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
OBKL SK BA 8370 SMWRSA C Oberbank AG  pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
BFKK SK BB 8420 BKSB C BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
9950 PKSR Ø Nexi Central Europe, a.s.
TPAY SK BX 9952 TTPA Ø Trust Pay, a.s.
PANX SK 22 9955 PANX Ø Unifiedpost Payments, organizačná zložka
9956 PAYO Ø Payout a.s.
8440 BNPASA Ø BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
BPKO SK BB 8450 BPKOSA Ø PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky
SWIFT KÓD
BANK BIC Číselný Znakový Akt úč. Názov Zahraniční poskytovatelia platobných služieb
FIOB CZ PP 2010 FIOZ C Fio banka, a.s.
JTBP CZ PP 5800 JTBP C J&T BANKA, a.s.
EXPN CZ PP 4000 EXPN C Max banka a.s.
MPUB CZ PP 2070 MPUB C TRINITY BANK a.s.
PMBP CZ PP 6000 PMBP C PPF banka a.s.
AGBA CZ PP 0600 AGBA C MONETA Money Bank, a.s.
AIRA CZ PP 3030 AIRA C Air bank a.s.

Popis údajov uvádzaných v prevodníku

+ = Označuje zmenu v riadku oproti minulej verzii

SWIFT = Identifikačný kód banky (8 znakov)
Skladá sa z kódu banky (4 znaky), kódu krajiny (2 znaky) a lokalizačného kódu (2 znaky)

KÓD = Kód banky / subjektu
Číselný – numerický identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4 znaky)
Znakový – znakový identifikačný kód pre tuzemský platobný styk (4/6 znakov)

Akt úč:
C = aktívny účastník PS SIPS
Ø = nie je účastníkom PS SIPS
K = obmedzená účasť – len kreditné operácie

Názov = Názov banky / subjektu

poznámka: Zrušenie  kódu 8430 –  KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky