Register príjemcov inkás v SR

Národná banka Slovenska na základe elektronických žiadostí od poskytovateľov platobných služieb prideľuje identifikátory príjemcov inkasa (Creditor identifier - CID) a vedie register príjemcov inkás v Slovenskej republike. 

Informácie z registra príjemcov inkás: