en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2012 až 2014

Krajina Upísané základné imanie v mil. Eur 1/
2012 2013 2014
31.3. 30.6. 30.9. 31.12.*/ 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 2 529,6 2 627,3 2 599,5 2 701,4 2 762,8 2 777,3 2 777,0 3 301,6 3 288,9 3 297,8 3 394,0 3 445,4
v tom:
tuzemské základné imanie 187,5 187,4 197,2 196,5 194,8 194,8 194,8 193,4 193,4 193,4 193,5 193,4
zahraničné základné imanie 2 342,2 2 439,9 2 402,3 2 504,9 2 568,1 2 582,5 2 582,2 3 108,3 3 095,5 3 104,4 3 200,5 3 252,1
v tom:
Belgicko 256,7 258,2 259,4 256,4 260,8 260,1 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0
Cyprus 301,6 301,6 301,8 301,8 301,8 301,8 110,0 141,4 141,4 141,4 163,7 163,7
Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ;0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ČR 518,7 616,9 560,5 666,4 721,9 726,5 928,6 1 662,0 1 613,2 1 617,6 1 681,4 1 707,1
Francúzsko 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Holandsko 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Írsko 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
Andorra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lichtenštajnsko
Litva
Maďarsko 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 78,0 78,2 104,3 104,4 114,5 133,9
Nemecko 28,6 28,6 28,6 28,9 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
Poľsko 37,9 37,9 37,9 37,9 39,4 40,0 40,8 43,4 43,4 47,8 47,8 49,4
Rakúsko 622,4 622,5 642,7 641,6 641,5 651,6 651,8 410,0 419,9 419,9 419,8 424,5
Rusko
Švajčiarsko 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Taliansko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veľká Británia 2,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luxembursko 416,9 416,9 416,9 417,2 417,2 417,2 417,2 417,8 417,8 417,8 417,8 418,0
Portugalsko 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke */ Dáta revidované a aktualizované