en en

Podiel zahraničného kapitálu na upísanom základnom imaní bánk v SR v rokoch 2015 až 2017

Krajina Upísané základné imanie v mil. Eur 1/
2015 2016 2017
31.3. 30.6. 30.9. 31.12.*/ 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Banky a pobočky zahr. bánk – spolu1/ 3 428,4 3 426,4 3 422,6 3 232,7 3 208,2 3 199,1 3 298,6 3 439,1 3 455,3 3 488,5 3 532,7 3 632,7
v tom:
tuzemské základné imanie 193,4 193,4 193,2 191,5 191,2 191,1 196,1 196,0 195,6 195,7 190,9 190,8
zahraničné základné imanie 3 234,9 3 233,0 3 229,4 3 041,1 3 017,1 3 007,9 3 102,5 3 243,1 3 259,8 3 292,8 3 341,8 3 441,8
v tom:
Belgicko 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 248,0 295,0 295,0 295,0
Cyprus 163,7 163,7 163,9 135,0 134,9 134,9 195,3 195,5 195,5 195,5 250,2 250,3
Kanada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ČR 1 687,9 1 687,9 1 689,2 1 529,2 1 500,0 1 502,7 1 603,8 1 734,0 1 745,2 1 730,7 1 761,9 1 828,9
Francúzsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 10,1 10,1 10,1 10,1
Holandsko 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
Írsko 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
Andorra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lichtenštajnsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Litva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Maďarsko 133,9 131,9 118,8 124,9 124,9 107,8 98,2 108,2 108,2 108,2 108,2 141,2
Nemecko 31,1 31,1 31,1 24,2 24,5 24,6 24,6 24,6 24,9 24,8 24,8 24,8
Poľsko 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4
Rakúsko 424,6 424,6 432,6 434,0 439,0 444,1 378,7 379,0 384,0 384,7 347,7 347,8
Rusko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Švajčiarsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taliansko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veľká Británia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
USA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Luxembursko 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0 418,0
Portugalsko 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finačné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke */ Dáta revidované a aktualizované