en en

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2002 až 2004

Vývoj evidenčného počtu pracovníkov v bankovom sektore SR v rokoch 2002 až 2004

Typ banky 2002 2003 2004
31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
Bankový sektor SR spolu 22 208 21 639 21 433 21 119 21 130 21 133 21 316 21 129 21 098 21 282 21 262 20 987
Centrálna banka 1 306 1 315 1 319 1 325 1 310 1 315 1 329 1 332 1 335 1 357 1 248 1 240
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 20 902 20 324 20 114 19 794 19 820 19 818 19 987 19 797 19 763 19 925 20 014 19 747
Komerčné banky spolu 19 738 19 151 18 884 18 529 18 417 18 386 18 532 18 350 18 332 18 492 18 567 18 288
v tom:
– banky bez zahraničnej majetkovej účasti 1 850 1 000 992 1 007 1 012 1 020 892 895 881 879 888 890
– banky so zahraničnou majetkovou účasťou 17 888 18 151 17 892 17 522 17 405 17 366 17 640 17 455 17 451 17 613 17 679 17 398
Pobočky zahraničných bánk 1 164 1 173 1 230 1 265 1 403 1 432 1 455 1 447 1 431 1 433 1 447 1 459