en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1993

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1993

Typ banky základné imanie v mil. Sk
1.1.1993 31.3.1993 30.6.1993 30.9.1993 31.12.1993
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 10510,8 10082,7 11102,5 10316,2 13646,0 12587,8 13369,5 12874,6 17956,6 17546,9
Centrálna banka */ 1716,3 1716,3 1716,1 1716,1 1716,3 1716,3 1716,3 1716,3 4135,7 4135,7
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 8794,5 8366,4 9386,4 8600,1 11929,7 10871,5 11653,2 11158,3 13820,9 13411,2
Komerčné banky spolu 8794,5 8366,4 9386,4 8600,1 11704,6 10646,4 11408,9 10914,0 13249,8 12840,1
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 7676,8 7321,5 7734,7 7563,3 8152,6 8035,3 8158,1 8051,0 9999,0 9724,5
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1117,7 1044,9 1651,7 1036,8 3552,0 2611,1 3250,8 2863,0 3250,8 3115,6
Pobočky zahraničných bánk 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1 225,1 244,3 244,3 571,1 571,1

*/ vlastný kapitál