en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1997

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 1997

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.1997 30.6.1997 30.9.1997 31.12.1997
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Bankový sektor spolu 39452,5 38949,0 39713,8 39497,3 40599,4 40100,7 41138,9 40012,0
Centrálna banka */ 9112,9 9112,9 9113,0 9113,0 9113,1 9113,1 9113,1 9113,1
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 30339,6 29836,1 30600,8 30384,3 31486,3 30987,6 32025,8 30898,9
Komerčné banky spolu 23820,6 23317,1 24720,8 24504,3 25520,8 25022,1 26950,8 25823,9
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 14242,5 14031,8 14972,7 14762,7 14972,7 14762,7 14972,7 14766,5
– banky so zahr. majetkovou účasťou 9578,1 9285,3 9748,1 9741,6 10548,1 10259,4 11978,1 11057,4
Pobočky zahraničných bánk **/ 6519,0 6519,0 5880,0 5880,0 5965,5 5965,5 5075,0 5075,0

*/ vlastný kapitál
**/ trvale poskytnuté finančné prostriedky zahraničnou centrálou