en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2002

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2002

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2002 30.6.2002 30.9.2002 31.12.2002
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 41 575,4 41 575,4 41 718,9 41 718,9 41 333,2 41 333,2 41 316,3 41 316,3
Komerčné banky spolu 38 762,5 38 762,5 38 762,5 38 762,5 38 471,7 38 471,7 38 471,8 38 471,8
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 4 870,5 4 870,5 3 826,5 3 826,5 3 205,8 3 205,8 3 205,8 3 205,8
– banky so zahr. majetkovou účasťou 33 892,0 33 892,0 34 936,0 34 936,0 35 265,9 35 265,9 35 265,9 35 265,9
Pobočky zahraničných bánk */ 2 812,9 2 812,9 2 956,4 2 956,4 2 861,5 2 861,5 2 844,6 2 844,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke

Zmena k 31.3.2002:
KOBL – dňa 31.1.2002 ukončená činnosť.
ISTR prešla do bánk so zahr. majetkovou účasťou.

Zmena k 30.6.2002:
INRB prešla do bánk so zahr. majetkovou účasťou.