en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2005

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2005

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2005 30.6.2005 30.9.2005 31.12.2005
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 44 294,8 44 294,8 44 294,8 44 294,8 44 365,6 44 346,2 44 364,6 44 364,6
Komerčné banky spolu 41 450,2 41 450,2 41 450,2 41 450,2 41 450,2 41 450,2 41 450,2 41 450,2
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1 3 249,1
– banky so zahr. majetkovou účasťou 38 201,1 38 201,1 38 201,1 38 201,1 38 201,1 38 201,1 38 201,1 38 201,1
Pobočky zahraničných bánk */ 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 844,6 2 915,4 2 896,0 2 914,4 2 914,4

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke