en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2007

Vývoj základného imania komerčných bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR v roku 2007

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2007 30.6.2007 30.9.2007 31.12.2007
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 45 055,3 45 055,3 47 198,0 47 198,0 47 199,3 47 199,3 48 708,6 48 708,6
Komerčné banky spolu 41 865,2 41 865,2 44 007,4 44 007,4 44 007,4 44 007,4 45 474,1 45 474,1
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 889,1 3 889,1 1 440,0 1 440,0 1 440,0 1 440,0 2 640,0 2 640,0
– banky so zahr. majetkovou účasťou 37 976,2 37 976,2 42 567,4 42 567,4 42 567,4 42 567,4 42 834,1 42 834,1
Pobočky zahraničných bánk */ 3 190,1 3 190,1 3 190,6 3 190,6 3 191,9 3 191,9 3 234,6 3 234,6

*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke