en en

Časové rady vybraných ukazovateľov

Súbor obsahuje časové rady za:

  • pohľadávky z úverov (2006 – 2024)
  • vklady (2006 – 2024)
  • úrokové miery (2000 – 2024)

Časový rad