en en

Metodické informácie a informácie pre vykazujúce subjekty

Zoznam Investičných fondov na štatistické účely

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname podielových fondov (Zoznam PF). Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

Zoznam PF

Archív zoznamov PF

Identifikátory podielových fondov a podielových listov

Zoznamy podielových fondov tuzemských správcovských spoločností, ktoré obsahujú jedinečné identifikačné čísla fondov a tiež nimi vydaných podielových listov. Identifikátory slúžia na jednoznačnú identifikáciu tuzemských fondov a podielových listov v štatistickom výkazníctve.

Identifikátory podielových listov

Identifikátory podielových fondov