en en

Metodické informácie a informácie pre vykazujúce subjekty

Zoznam Investičných fondov na štatistické účely

Rezidentské subjekty, ktoré tvoria aktuálnu spravodajskú skupinu sú uvedené v zozname podielových fondov (Zoznam IF). Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistiky.

Zoznam IF (aktualizovaný 29. 9. 2023) [.pdf, 28 kB]

Archív zoznamov IF

Identifikátory podielových fondov a podielových listov

Zoznamy podielových fondov tuzemských správcovských spoločností, ktoré obsahujú jedinečné identifikačné čísla fondov a tiež nimi vydaných podielových listov. Identifikátory slúžia na jednoznačnú identifikáciu tuzemských fondov a podielových listov v štatistickom výkazníctve.

Identifikátory podielových listov

Identifikátory podielových fondov