en en

Regioniálny index dostupnosti bývania

Regioniálny index dostupnosti bývania podľa krajov

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

  • Metodika

    Index reprezentuje podiel príjmu vyžadovaného na kúpu nehnuteľnosti v určitom regióne a priemernej mesačnej mzdy v danom regióne. Čím je hodnota indexu vyššia, tým menej je dostupný modelový byt pre domácnosť v danom kraji zarábajúcu priemernú mzdu s použitím úveru na bývanie.

Regioniálny index dostupnosti bývania SR

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.