en en

Rozklad rastu cien nehnuteľností

Rozklad rastu cien nehnuteľností

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

  • Metodika

    Tento graf rozkladá reálny rast cien nehnuteľností na príspevky jednotlivých štrukturálnych faktorov pomocou makroekonomického modelu. Tieto faktory zachytávajú interakcie medzi hlavnými sektormi na trhu nehnuteľností: podniky tvoriace ponuku nehnuteľností, domácnosti tvoriace dopyt po nehnuteľnostiach, banky ponúkajúce hypotekárne úvery a v neposlednom rade makroekonomické (vývoj príjmov, ceny komodít, produktivita, externý sektor) a makro-politické (menové, fiškálne a štrukturálne politiky) prostredie.