en en

Kompozitný RRE Index

Kompozitný index

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.

  • Metodika

    Kompozitný index predstavuje kombináciu piatich indikátorov: podiel ceny k nájomnému, ceny k príjmu, reálnej ceny, úverov k príjmu a bytovej výstavby k HDP. Cieľom je spoločne porovnávať vývoj cien nehnuteľností a základných ekonomických ukazovateľov. Čím je vyššia hodnota kompozitného indexu, tým sú ceny nehnuteľností viac „prehriate“ v porovnaní so základnými ekonomickými ukazovateľmi.

Komponenty

Jednotlivé komponenty je možné filtrovať klinutím na legendu grafu.