en en

Poplatky a príspevky dohliadaných subjektov finančného trhu

  • Opatrenie NBS č. 5/2021 z 25. mája 2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
  • Rozhodnutie NBS č. 7/2022 zo 6. júna 2022 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023
  • Rozhodnutie NBS č. 6/2023 z 22. mája 2023 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2024