en en

PTK - nasadenie Integračnej platformy (IP) - ukončené

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie na realizáciu zákazky Nasadenie Integračnej platformy.

Účelom PTK je predstavenie nového projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č.2 tejto výzvy (ďalej len „otázky“).  

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. 

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty –  alexandra.gogova@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 30.10.2023, 12:00 hod.

Otázky na vás sa nachádzajú v prílohe č. 2 výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

PTK_Vyzva_Integračná platforma.docx

90.22 kB

Príloha č.1 – PTK_IP_Ois predmetu zákazky.docx

465.88 kB

Príloha č.2 – PTK_IP_Otazky.docx

131.51 kB

Príloha č.3 – PTK_ IP_Podmienky účasti.docx

38.61 kB

Príloha č.4 – PTK_IP_struktura_ceny.xlsx

21.52 kB

Príloha č.5 – NBS_IP_studia realizovateľnosti.docx

2.95 MB

Anonymizované odpovede PTK – IP oktober 2023.docx

136.89 kB