en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2013

Objem

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 15178114 828613 16006727
II 13999364 821701 14821065
III 14536811 817694 15354505
IV 15455381 843001 16298382
V 15336734 853812 16190546
VI 14511925 829864 15341789
VII 15125854 865086 15990940
VIII 14234854 870715 15105569
IX 14808956 872459 15681415
X 15859345 907443 16766788
Priemer 14904734 851039 15755773
Spolu 149047338 8510388 157557726

formát XML