en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2013

Počet

v tis. EUR

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (objem)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 14314295.758 14314295.758
II 13875091.395 13875091.395
III 13631789.39 13631789.39
IV 14579961.424 14579961.424
V 14742384.846 14742384.846
VI 14052538.498 14052538.498
VII 15381766.022 15381766.022
VIII 13978986.613 13978986.613
IX 14179171.917 14179171.917
X 16189360.913 16189360.913
Priemer 14492534.678 14492534.678
Spolu 144925346.776 144925346.776

formát XML