en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.02 276 807  33  4 523  0,003 
04.02 248 048  17  5 322  0,003 
05.02 213 870  27  6 323  0,004 
06.02 431 983  12  2 171  13  0,003 
07.02 334 470  12  9 004  0,002 
10.02 457 832  23  3 634  11  0,002 
11.02 555 742  28  8 104  0,001 
12.02 383 125  11  4 508  0,001 
13.02 424 178  35  11 270  21  0,005 
14.02 335 537  14  12 509  12  0,003 
17.02 807 549  28  71 087  18  0,002 
18.02 452 991  27  4 553  0,001 
19.02 247 716  17  14 619  11  0,004 
20.02 223 384  18  68 087  0,003 
21.02 307 574  13  6 852  0,003 
24.02 223 337  18  3 543  0,004 
25.02 237 041  18  2 365  0,003 
26.02 270 748  10  8 292  12  0,004 
27.02 208 794  18  6 340  11  0,005 
28.02 189 215  19  10 542  12  0,006 
Priemer 341 497  20  13 182  10  0,003 
Spolu 6 829 941  398  263 648  204 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.02 35 984,530  1,620  104,956  0,015  401,677  1,101 
04.02 18 340,634  0,234  127,809  0,000  80,237  0,433 
05.02 28 603,310  40,107  97,349  0,000  402,560  1,381 
06.02 25 919,815  200,263  49,166  0,000  874,492  3,234 
07.02 24 473,212  0,064  97,060  0,000  308,660  1,241 
10.02 25 486,329  0,658  65,594  0,000  633,857  2,421 
11.02 20 870,416  0,648  683,127  0,000  206,286  0,948 
12.02 25 427,152  0,211  81,651  0,000  166,719  0,649 
13.02 23 032,993  0,814  59,389  0,000  161,470  0,694 
14.02 18 554,460  0,108  83,509  0,000  1 046,242  5,315 
17.02 12 741,058  0,130  208,479  0,000  2 312,208  15,150 
18.02 21 487,459  0,279  70,740  0,000  464,686  2,110 
19.02 20 869,032  0,093  107,380  0,000  594,778  2,757 
20.02 14 261,993  0,099  90,657  0,000  177,998  1,225 
21.02 20 822,147  0,185  44,804  0,000  353,502  1,666 
24.02 16 010,026  0,206  50,549  0,000  616,139  3,695 
25.02 20 960,519  0,057  36,445  0,020  768,551  3,531 
26.02 27 032,555  0,059  69,794  0,000  302,963  1,105 
27.02 27 215,744  0,115  36,284  0,000  642,357  2,303 
28.02 22 148,334  0,072  89,997  0,000  1 242,187  5,290 
Priemer 22 512,086  12,301  112,737  0,002  587,878  2,812 
Spolu 450 241,718  246,022  2 254,739  0,035  11 757,569 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období