en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03 293 117  22  2 980  10  0,003 
04.03 281 954  28  1 936  0,003 
05.03 248 144  12  15 271  10  0,004 
06.03 456 778  14  6 429  13  0,003 
07.03 368 744  7 898  17  0,005 
10.03 446 168  23  3 316  14  0,003 
11.03 589 297  21  4 208  0,002 
12.03 386 970  11  9 343  13  0,003 
13.03 453 072  16  12 857  0,002 
14.03 338 146  25  5 476  12  0,003 
17.03 821 113  18  73 083  0,001 
18.03 476 469  36  9 607  12  0,002 
19.03 251 186  42  19 188  12  0,004 
20.03 242 085  17  63 438  0,003 
21.03 326 687  30  7 861  0,002 
24.03 233 099  56  3 444  0,003 
25.03 245 864  30  7 010  12  0,005 
26.03 272 438  25  14 300  11  0,004 
27.03 205 658  24  6 466  10  0,005 
28.03 198 884  11  4 904  14  0,007 
31.03 235 632  35  2 236  10  0,004 
Priemer 351 024  24  13 393  11  0,003 
Spolu 7 371 505  502  281 251  229 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03 23 215,031  0,295  30,523  0,000  231,709  0,987 
04.03 21 746,301  0,336  27,114  0,000  126,413  0,577 
05.03 19 757,978  0,537  144,568  0,000  258,695  1,283 
06.03 21 489,562  0,170  73,453  0,000  1 043,488  4,616 
07.03 21 400,376  0,054  90,010  0,000  2 243,770  9,454 
10.03 25 216,392  0,211  61,204  0,000  1 082,799  4,108 
11.03 16 604,336  0,100  78,514  0,000  135,383  0,805 
12.03 21 052,526  0,274  185,103  0,000  208,594  0,973 
13.03 17 941,036  0,551  59,623  0,000  449,043  2,434 
14.03 14 504,856  0,152  91,944  0,000  318,087  2,133 
17.03 16 981,426  0,053  250,289  0,000  350,963  1,996 
18.03 21 161,360  0,278  83,718  0,000  377,973  1,748 
19.03 15 874,093  0,549  155,730  0,000  1 172,538  6,816 
20.03 17 877,930  0,104  106,674  0,000  382,212  2,081 
21.03 18 571,686  0,664  85,880  0,000  907,025  4,636 
24.03 15 354,820  2,097  67,447  0,000  221,120  1,413 
25.03 17 771,624  0,480  84,583  0,000  215,348  1,192 
26.03 21 347,456  0,266  79,026  0,000  90,620  0,421 
27.03 21 609,489  0,417  69,742  0,000  227,852  1,040 
28.03 32 581,206  0,176  46,505  0,013  1 013,364  3,012 
31.03 26 592,320  0,225  32,340  0,000  1 270,912  4,556 
Priemer 20 411,991  0,380  90,666  0,001  587,043  2,680 
Spolu 428 651,804  7,989  1 903,990  0,013  12 327,908 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období