en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04 293 629  12  2 223  16  0,005 
02.04 252 670  15  11 235  0,003 
03.04 211 231  15  8 850  0,004 
04.04 245 791  38  6 658  0,004 
07.04 461 846  23  5 176  0,002 
08.04 471 690  25  4 013  0,002 
09.04 415 291  27  15 170  21  0,005 
10.04 419 443  20  8 258  12  0,003 
11.04 517 072  31  6 027  15  0,002 
14.04 536 583  38  3 254  14  0,003 
15.04 536 091  20  60 554  0,001 
16.04 827 543  25  24 769  23  0,003 
17.04 292 999  25  9 649  16  0,005 
22.04 398 747  33  2 955  0,001 
23.04 312 371  49  77 555  0,002 
24.04 239 283  26  13 487  10  0,004 
25.04 212 454  18  8 584  11  0,005 
28.04 321 239  40  7 552  0,002 
29.04 231 516  25  8 778  18  0,007 
30.04 202 339  14  2 997  24  0,012 
Priemer 369 991  26  14 387  12  0,004 
Spolu 7 399 828  519  287 744  15  246 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04 26 174,537  0,093  46,716  0,000  928,221  3,419 
02.04 24 949,726  0,232  95,937  0,000  855,934  3,305 
03.04 23 745,516  0,214  201,314  0,000  184,838  0,766 
04.04 20 684,719  0,190  245,740  0,000  484,875  2,264 
07.04 18 676,024  0,239  82,575  0,000  314,244  1,648 
08.04 22 261,834  0,174  121,789  0,000  515,302  2,250 
09.04 22 002,579  0,328  80,100  0,000  314,756  1,405 
10.04 28 293,410  0,136  77,862  0,000  685,653  2,360 
11.04 24 676,014  0,247  67,669  0,104  808,005  3,162 
14.04 20 640,455  0,334  51,004  0,000  886,585  4,109 
15.04 18 167,122  0,568  235,133  0,000  369,525  1,968 
16.04 20 351,868  0,846  124,661  0,000  333,954  1,605 
17.04 25 036,395  0,346  68,538  0,000  695,834  2,697 
22.04 21 027,838  0,286  74,798  0,000  466,715  2,164 
23.04 20 875,633  32,491  137,247  0,000  150,711  0,711 
24.04 22 181,184  0,135  53,610  0,000  1 090,605  4,676 
25.04 19 535,932  2,006  53,048  0,000  552,130  2,741 
28.04 22 418,417  0,354  60,911  0,000  425,664  1,858 
29.04 23 002,186  0,797  54,948  0,000  1 644,485  6,657 
30.04 23 832,128  0,101  35,566  0,000  2 982,273  11,107 
Priemer 22 426,676  2,006  98,458  0,005  734,515  3,044 
Spolu 448 533,517  40,117  1 969,166  0,104  14 690,309 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období