en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05 287 906  14  3 626  15  0,005 
05.05 381 995  2 262  12  0,003 
06.05 506 299  16 585  29  0,006 
07.05 419 145  9 984  13  0,003 
09.05 535 211  14 523  13  0,002 
12.05 537 311  5 271  16  0,003 
13.05 611 411  21  5 698  0,001 
14.05 400 684  8 755  0,001 
15.05 421 556  18  61 254  12  0,002 
16.05 826 375  20  18 606  10  0,001 
19.05 355 673  23  11 250  0,002 
20.05 307 064  36  15 071  0,002 
21.05 354 411  18  68 271  0,002 
22.05 202 810  19  8 935  0,003 
23.05 199 231  55  2 671  0,004 
26.05 277 077  33  7 688  0,003 
27.05 249 155  28  7 835  0,002 
28.05 192 591  18  13 050  11  0,005 
29.05 197 692  33  2 164  10  0,005 
30.05 166 067  6 414  18  0,010 
Priemer 371 483  20  14 496  11  0,003 
Spolu 7 429 664  390  289 913  224 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05 19 185,656  0,308  21,678  0,000  430,329  2,191 
05.05 17 975,512  0,780  28,710  0,000  256,786  1,406 
06.05 18 858,368  0,289  143,017  0,000  731,972  3,709 
07.05 21 739,519  0,052  76,323  0,000  241,933  1,097 
09.05 28 767,093  0,221  67,046  0,000  214,595  0,739 
12.05 27 364,909  0,103  31,436  0,000  269,147  0,973 
13.05 21 519,253  0,081  60,414  0,000  89,587  0,413 
14.05 24 974,663  0,052  117,811  0,000  116,590  0,462 
15.05 19 744,257  0,128  194,111  0,000  266,686  1,320 
16.05 22 778,070  0,205  66,761  0,000  181,254  0,787 
19.05 20 495,768  0,493  56,147  0,000  543,575  2,577 
20.05 20 303,293  0,649  118,046  0,000  98,141  0,478 
21.05 20 071,216  0,162  123,856  0,000  297,926  1,454 
22.05 22 552,657  0,128  26,267  0,000  170,143  0,748 
23.05 21 229,437  0,644  37,662  0,000  535,741  2,457 
26.05 10 967,162  0,382  46,440  0,000  456,952  3,984 
27.05 25 235,248  0,849  91,476  0,000  75,966  0,299 
28.05 17 277,715  0,431  121,052  0,000  792,510  4,356 
29.05 18 026,966  0,540  136,045  0,000  386,168  2,082 
30.05 18 002,556  0,095  148,839  0,000  509,212  2,729 
Priemer 20 853,466  0,330  85,657  0,000  333,261  1,713 
Spolu 417 069,318  6,592  1 713,137  0,000  6 665,213 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období