en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06 258 759  4 011  14  0,005 
03.06 267 640  30  5 415  0,003 
04.06 253 888  23  14 123  14  0,005 
05.06 314 983  16  4 387  0,003 
06.06 494 340  20  7 873  0,002 
09.06 445 625  35  4 683  0,001 
10.06 445 938  17  10 462  41  0,009 
11.06 510 449  10 836  21  0,004 
12.06 413 519  3 115  13  0,003 
13.06 407 359  26  7 862  12  0,003 
16.06 887 159  15  6 401  13  0,001 
17.06 517 353  29  7 491  19  0,004 
18.06 277 743  51  137 945  11  0,003 
19.06 250 621  108  6 682  12  0,005 
20.06 237 063  29  8 913  0,003 
23.06 347 877  38  4 027  15  0,004 
24.06 238 213  24  2 624  0,002 
25.06 211 202  56  7 958  0,004 
26.06 288 129  41  14 064  10  0,003 
27.06 194 957  15  4 965  14  0,007 
30.06 248 394  2 620  14  0,006 
Priemer 357 677  28  13 165  13  0,004 
Spolu 7 511 211  598  276 457  275 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06 21 123,648  2,076  129,273  0,000  328,404  1,522 
03.06 15 562,369  0,739  86,853  0,000  257,241  1,617 
04.06 15 307,303  1,512  202,868  0,000  432,267  2,711 
05.06 20 830,212  0,628  272,778  0,000  152,564  0,718 
06.06 22 688,248  0,329  211,224  0,000  347,700  1,496 
09.06 21 028,336  0,764  115,277  0,000  243,610  1,139 
10.06 21 556,931  0,596  96,965  0,000  807,050  3,593 
11.06 19 518,987  0,432  73,985  0,000  293,780  1,477 
12.06 24 415,454  0,079  40,845  0,000  351,909  1,419 
13.06 16 445,655  0,238  41,508  0,000  449,722  2,655 
16.06 20 927,888  0,106  154,720  0,000  1 093,246  4,930 
17.06 21 765,804  0,115  128,378  0,000  295,868  1,333 
18.06 18 373,759  0,297  308,652  0,000  1 160,288  5,847 
19.06 19 118,509  0,630  87,993  0,000  3 453,309  15,239 
20.06 16 338,805  0,105  45,287  0,000  370,517  2,211 
23.06 23 343,873  0,320  57,002  0,001  480,780  2,013 
24.06 19 520,354  0,136  69,777  0,000  90,587  0,460 
25.06 22 681,842  1,241  97,546  0,000  200,699  0,873 
26.06 31 230,080  1,256  51,595  0,000  262,506  0,832 
27.06 22 084,379  0,084  34,640  0,000  261,788  1,170 
30.06 32 394,831  0,018  51,104  0,000  511,459  1,552 
Priemer 21 250,346  0,557  112,299  0,000  564,062  2,610 
Spolu 446 257,267  11,701  2 358,270  0,001  11 845,294 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období