en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 327 499  14  1 984  0,003 
02.07. 268 330  19  8 216  0,002 
03.07. 236 946  26  12 825  10  0,004 
04.07. 270 565  25  6 554  14  0,005 
07.07. 523 118  23  4 941  0,001 
08.07. 480 041  38  2 854  0,002 
09.07. 404 693  10 132  0,002 
10.07. 421 172  17  33 157  0,001 
11.07. 510 882  27  6 678  14  0,003 
14.07. 470 905  12  3 925  0,001 
15.07. 499 058  11  6 919  0,001 
16.07. 850 006  33  22 469  21  0,002 
17.07. 305 616  34  50 866  15  0,004 
18.07. 247 026  45  19 981  15  0,006 
21.07. 351 759  56  65 915  0,001 
22.07. 297 353  36  8 864  0,003 
23.07. 202 740  23  2 817  14  0,007 
24.07. 191 952  23  7 618  11  0,006 
25.07. 177 704  18  7 647  15  0,008 
28.07. 297 758  15  2 943  0,002 
29.07. 202 780  19  12 796  0,003 
30.07. 172 727  13  6 582  0,005 
31.07. 174 836  1 545  0,005 
Priemer 342 846  24  13 401  10  0,003 
Spolu 7 885 466  541  308 228  225 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 23 799,937  0,047  115,517  0,000  592,536  2,418 
02.07. 26 381,303  1,043  82,783  0,000  164,857  0,619 
03.07. 27 306,673  0,019  252,500  0,000  235,974  0,849 
04.07. 16 192,116  0,367  92,051  0,000  724,671  4,260 
07.07. 27 406,231  0,580  67,408  0,000  230,401  0,832 
08.07. 26 389,501  0,468  61,280  0,000  574,922  2,127 
09.07. 24 097,509  0,044  82,428  0,000  473,147  1,919 
10.07. 23 248,346  0,135  129,138  0,000  83,730  0,357 
11.07. 26 833,887  1,392  50,950  0,000  316,017  1,162 
14.07. 17 238,005  0,157  76,649  0,000  248,346  1,414 
15.07. 22 649,936  0,108  160,040  0,000  191,254  0,831 
16.07. 23 647,093  1,366  122,809  0,000  1 272,285  5,080 
17.07. 25 309,793  0,352  177,901  0,000  737,216  2,811 
18.07. 20 537,077  0,854  120,867  0,000  296,174  1,413 
21.07. 23 893,951  0,402  135,956  0,000  235,279  0,970 
22.07. 26 905,454  0,372  34,672  0,000  121,633  0,449 
23.07. 23 191,559  3,330  31,763  0,000  783,148  3,262 
24.07. 27 835,047  0,790  41,860  0,000  1 256,164  4,312 
25.07. 25 675,957  0,801  73,008  0,000  1 877,213  6,795 
28.07. 27 254,161  1,921  46,785  0,000  463,841  1,670 
29.07. 21 569,698  0,395  67,025  0,000  63,519  0,293 
30.07. 23 791,574  0,197  39,449  0,000  861,397  3,488 
31.07. 30 225,480  0,114  29,384  0,000  608,420  1,971 
Priemer 24 407,839  0,663  90,966  0,000  539,658  2,144 
Spolu 561 380,288  15,254  2 092,223  0,000  12 412,144 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období