en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 202 978  10  5 286  0,002 
04.08. 277 256  15  12 201  0,003 
05.08. 279 109  14  5 756  0,002 
06.08. 461 969  10  8 306  13  0,003 
07.08. 368 057  4 908  0,002 
08.08. 403 894  19  14 479  0,001 
11.08. 521 451  20  5 377  10  0,002 
12.08. 476 231  31  6 669  0,001 
13.08. 430 489  34  8 198  0,002 
14.08. 346 019  12  2 465  0,003 
15.08. 377 571  38  5 359  0,002 
18.08. 849 350  21 805  0,001 
19.08. 292 826  30  75 044  0,002 
20.08. 249 279  11  81 704  11  0,003 
21.08. 313 086  17  10 455  0,002 
22.08. 187 406  17  2 607  0,004 
25.08. 208 987  25  8 425  19  0,009 
26.08. 296 416  25  2 774  15  0,005 
27.08. 184 522  16 721  14  0,007 
28.08. 200 110  22  9 817  19  0,009 
Priemer 346 350  19  15 418  10  0,003 
Spolu 6 927 006  373  308 356  19  194 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 28 049,727  0,074  37,358  0,000  105,801  0,375 
04.08. 18 353,194  0,141  38,483  0,042  321,581  1,718 
05.08. 21 218,672  0,122  99,053  0,000  40,664  0,190 
06.08. 26 951,173  16,697  156,692  0,033  500,418  1,811 
07.08. 24 084,950  0,149  33,768  0,000  242,967  0,997 
08.08. 24 237,764  0,154  67,858  0,001  135,959  0,556 
11.08. 21 255,031  0,127  65,564  0,001  442,141  2,032 
12.08. 18 270,637  6,161  35,054  0,000  83,867  0,456 
13.08. 20 587,390  0,274  39,818  0,000  189,362  0,910 
14.08. 27 861,933  0,051  48,771  0,000  230,360  0,819 
15.08. 19 390,896  0,310  119,592  0,000  220,097  1,115 
18.08. 24 008,238  0,104  88,125  0,000  363,235  1,485 
19.08. 22 110,980  0,298  172,515  0,031  177,750  0,791 
20.08. 23 649,292  0,080  196,331  0,000  753,087  3,061 
21.08. 23 480,534  0,095  61,826  0,000  595,625  2,468 
22.08. 21 215,909  0,132  60,058  0,222  352,726  1,631 
25.08. 25 042,054  0,452  38,673  0,000  229,354  0,906 
26.08. 25 799,983  0,212  60,340  0,000  167,193  0,642 
27.08. 22 288,619  0,113  74,373  0,000  568,243  2,478 
28.08. 30 965,684  0,999  113,611  0,000  922,887  2,884 
Priemer 23 441,133  1,337  80,393  0,017  332,166  1,366 
Spolu 468 822,660  26,745  1 607,863  0,330  6 643,317 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období