en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 318 049  44  3 893  14  0,004 
03.09. 273 061  10  14 548  0,003 
04.09. 283 072  21  7 287  10  0,003 
05.09. 317 492  19  4 720  12  0,004 
08.09. 574 286  23  8 644  11  0,002 
09.09. 471 068  12  4 246  10  0,002 
10.09. 373 722  34  16 641  18  0,005 
11.09. 590 180  24  3 041  12  0,002 
12.09. 382 030  169  6 675  11  0,003 
16.09. 1 004 480  175  11 425  0,001 
17.09. 536 478  35  8 153  0,001 
18.09. 310 072  35  169 721  0,002 
19.09. 265 226  46  8 181  0,002 
22.09. 347 509  61  3 048  0,003 
23.09. 272 256  45  11 955  11  0,004 
24.09. 209 894  47  8 925  0,003 
25.09. 202 426  16  16 488  13  0,006 
26.09. 275 128  34  3 517  16  0,006 
29.09. 216 888  67  2 785  12  0,005 
30.09. 232 203  56  7 645  13  0,005 
Priemer 372 776  49  16 077  11  0,003 
Spolu 7 455 520  973  321 538  217 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 25 279,255  0,809  49,718  0,000  781,013  2,991 
03.09. 30 107,336  0,232  44,454  0,000  197,320  0,650 
04.09. 24 262,928  0,332  146,349  0,000  185,016  0,752 
05.09. 27 793,164  1,444  95,639  0,000  555,049  1,951 
08.09. 22 820,907  0,798  78,258  0,000  418,404  1,794 
09.09. 27 294,004  0,094  72,778  0,000  249,466  0,903 
10.09. 30 766,126  0,257  79,114  0,000  313,836  1,007 
11.09. 28 196,256  1,403  61,722  0,000  405,607  1,415 
12.09. 23 726,057  3,772  75,608  0,000  878,934  3,561 
16.09. 26 599,072  2,156  121,626  0,001  466,057  1,714 
17.09. 30 533,338  1,403  81,087  0,000  515,277  1,655 
18.09. 24 197,731  0,575  416,841  0,000  255,594  1,028 
19.09. 19 744,130  0,492  154,517  0,000  153,798  0,767 
22.09. 26 501,283  0,989  114,387  0,000  242,315  0,902 
23.09. 20 812,152  0,802  101,083  0,000  187,700  0,890 
24.09. 31 079,576  2,882  92,295  0,000  646,193  2,031 
25.09. 28 027,354  0,154  65,760  0,000  811,322  2,807 
26.09. 29 518,227  0,196  132,432  0,016  1 121,474  3,644 
29.09. 23 505,278  1,099  53,378  0,000  513,592  2,133 
30.09. 30 660,389  0,455  60,334  0,000  538,433  1,722 
Priemer 26 571,228  1,017  104,869  0,001  471,820  1,716 
Spolu 531 424,563  20,344  2 097,380  0,017  9 436,400 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období