en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 264 141  27  2 976  0,003 
02.10. 265 171  36  8 339  0,003 
03.10. 221 323  37  15 410  0,003 
06.10. 450 927  69  6 854  11  0,002 
07.10. 432 136  41  5 955  10  0,002 
08.10. 396 210  218  9 509  0,002 
09.10. 450 446  216  16 372  0,001 
10.10. 367 457  29  5 017  0,002 
13.10. 658 914  25  7 211  0,001 
14.10. 471 079  30  3 470  11  0,002 
15.10. 415 542  32  12 044  0,002 
16.10. 881 067  36  29 223  0,001 
17.10. 272 502  43  151 615  0,002 
20.10. 336 733  35  11 663  0,002 
21.10. 384 316  19  4 929  0,002 
22.10. 219 782  41  11 077  12  0,005 
23.10. 206 172  16  7 904  0,003 
24.10. 191 293  42  2 675  11  0,006 
27.10. 298 481  21  8 347  11  0,004 
28.10. 246 219  55  12 953  12  0,005 
29.10. 187 646  21  7 300  10  0,005 
30.10. 188 182  46  5 832  0,004 
31.10. 186 207  52  6 436  16  0,008 
Priemer 347 476  52  15 353  0,003 
Spolu 7 991 946  1 187  353 111  11  212 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 32 876,257  0,876  77,330  0,000  193,671  0,584 
02.10. 27 313,214  0,197  72,776  0,000  291,222  1,052 
03.10. 27 861,051  0,441  197,934  0,101  607,381  2,119 
06.10. 25 795,684  2,395  168,934  0,030  225,845  0,862 
07.10. 27 512,521  0,398  95,769  0,000  942,257  3,300 
08.10. 24 571,952  1,849  111,900  0,000  435,723  1,734 
09.10. 26 165,763  2,676  115,463  0,000  116,430  0,441 
10.10. 27 471,452  0,221  87,275  0,000  283,669  1,019 
13.10. 13 727,347  0,334  44,550  0,000  236,648  1,689 
14.10. 30 453,517  0,262  49,409  0,000  605,507  1,946 
15.10. 30 328,345  3,508  194,404  0,000  1 269,186  3,992 
16.10. 40 808,641  0,322  87,786  0,000  533,196  1,287 
17.10. 32 001,697  417,194  260,811  0,000  714,195  2,139 
20.10. 28 908,600  0,334  66,020  0,000  230,337  0,789 
21.10. 30 279,998  0,142  72,587  0,000  72,100  0,237 
22.10. 32 588,755  1,045  62,262  0,000  746,965  2,236 
23.10. 27 156,697  0,100  31,553  0,000  102,152  0,374 
24.10. 20 272,048  0,381  86,095  0,000  314,059  1,519 
27.10. 24 296,068  0,171  48,166  0,000  791,435  3,149 
28.10. 29 920,316  15,534  67,444  0,000  362,424  1,194 
29.10. 27 426,144  1,407  59,263  0,000  712,532  2,527 
30.10. 33 075,045  1,035  30,328  0,000  137,356  0,413 
31.10. 22 239,793  1,014  44,169  0,000  665,171  2,898 
Priemer 27 958,735  19,645  92,706  0,006  460,411  1,630 
Spolu 643 050,905  451,836  2 132,228  0,131  10 589,461 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období