en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 273 773  18  13 945  14  0,005 
04.11. 302 531  13  2 316  10  0,003 
05.11. 273 277  28  12 703  13  0,005 
06.11. 507 011  28  4 442  13  16  0,003 
07.11. 405 968  16  4 466  10  0,002 
10.11. 458 156  32  16 956  11  0,002 
11.11. 628 295  23  7 914  0,001 
12.11. 413 795  30  4 785  10  0,002 
13.11. 481 833  27  8 117  0,002 
14.11. 388 899  24  5 790  16  0,004 
18.11. 923 104  42  3 532  17  0,002 
19.11. 499 384  25  110 624  11  11  0,002 
20.11. 289 538  24  84 886  12  0,003 
21.11. 363 654  19  11 890  17  0,005 
24.11. 255 757  12  3 098  12  0,005 
25.11. 253 567  49  3 771  0,002 
26.11. 308 237  18  9 791  0,002 
27.11. 219 733  13  2 473  10  0,004 
28.11. 224 616  43  19 082  15  0,006 
Priemer 393 217  25  17 399  12  0,003 
Spolu 7 471 128  484  330 581  57  223 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 9 327,252  0,298  41,778  0,000  518,904  5,248 
04.11. 9 790,085  0,638  36,026  0,460  403,333  3,942 
05.11. 10 262,508  0,313  178,674  0,000  505,518  4,618 
06.11. 13 496,019  0,157  39,585  0,093  682,496  4,800 
07.11. 11 299,152  0,065  92,630  0,000  525,192  4,407 
10.11. 12 095,508  1,164  60,740  0,000  888,841  6,813 
11.11. 13 297,612  0,108  56,997  0,000  60,398  0,450 
12.11. 13 568,537  0,228  68,645  0,225  365,630  2,611 
13.11. 11 448,870  0,565  35,273  0,000  233,930  1,996 
14.11. 13 711,110  0,305  56,787  0,000  245,200  1,750 
18.11. 14 456,223  0,343  114,146  0,006  1 166,171  7,410 
19.11. 14 466,447  0,503  178,353  0,086  599,283  3,931 
20.11. 11 382,618  0,622  245,520  0,000  452,030  3,742 
21.11. 12 889,797  0,411  58,184  0,052  738,582  5,396 
24.11. 11 236,765  0,284  33,878  0,001  1 332,349  10,571 
25.11. 13 055,898  0,622  43,122  0,002  149,552  1,129 
26.11. 17 043,584  0,273  89,768  0,091  965,905  5,337 
27.11. 13 912,976  5,065  56,926  0,017  835,525  5,641 
28.11. 13 503,984  0,137  47,964  0,000  1 337,114  8,980 
Priemer 12 644,471  0,637  80,789  0,054  631,892  4,672 
Spolu 240 244,945  12,101  1 534,996  1,033  12 005,953 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období