en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 296 659  14  7 588  0,003 
02.12. 308 267  42  3 249  10  0,003 
03.12. 255 651  18  7 749  12  0,005 
04.12. 313 508  24  9 147  0,003 
05.12. 367 279  10  17 897  0,002 
08.12. 611 910  17  4 367  19  0,003 
09.12. 492 506  42  10 593  13  0,003 
10.12. 411 657  29  5 244  12  0,003 
11.12. 625 416  30  16 113  0,001 
12.12. 433 334  19  8 113  22  0,005 
15.12. 655 459  55  3 180  25  0,004 
16.12. 1 019 057  57  38 916  15  0,001 
17.12. 367 369  46  156 913  13  0,002 
18.12. 362 668  40  9 136  19  0,005 
19.12. 338 961  35  4 577  27  0,008 
22.12. 499 721  42  18 442  15  0,003 
23.12. 445 694  38  13 314  12  0,003 
29.12. 460 920  23  8 279  12  0,003 
30.12. 450 075  26  15 773  20  0,004 
31.12. 382 814  64  10 072  12  0,003 
Priemer 454 946  34  18 433  15  0,003 
Spolu 9 098 925  671  368 662  290 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 11 537,043  0,429  45,569  0,000  277,176  2,337 
02.12. 11 084,238  0,355  21,449  0,000  685,543  5,814 
03.12. 11 989,672  0,261  46,422  0,000  798,894  6,224 
04.12. 11 793,904  0,195  137,341  0,000  393,046  3,189 
05.12. 12 030,060  0,256  62,800  0,016  534,179  4,230 
08.12. 12 783,799  0,207  70,802  0,000  1 104,404  7,912 
09.12. 16 504,167  0,352  75,934  0,000  493,411  2,890 
10.12. 14 404,153  0,525  63,686  0,000  965,805  6,258 
11.12. 16 615,573  0,515  31,751  0,120  133,882  0,798 
12.12. 13 329,164  0,462  52,972  0,018  1 594,844  10,648 
15.12. 16 263,519  0,618  60,411  0,000  1 245,455  7,089 
16.12. 18 863,342  0,528  100,595  0,000  3 295,184  14,803 
17.12. 13 493,085  1,780  322,604  0,000  1 313,439  8,681 
18.12. 16 192,395  1,258  58,511  0,000  1 195,589  6,852 
19.12. 18 859,907  0,538  83,287  0,000  1 179,608  5,862 
22.12. 19 557,200  0,304  68,529  0,000  1 672,845  7,854 
23.12. 20 250,640  0,438  72,194  0,000  486,148  2,336 
29.12. 18 031,401  0,921  70,610  0,000  1 059,788  5,530 
30.12. 26 565,422  5,299  33,781  0,010  277,377  1,032 
31.12. 15 399,798  75,863  69,406  0,000  487,471  3,041 
Priemer 15 777,424  4,555  77,433  0,008  959,704  5,669 
Spolu 315 548,482  91,104  1 548,654  0,164  19 194,088 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období