en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 195 138  26  13 961  0,003 
05.01. 263 024  16  1 101  0,003 
07.01. 482 958  51  6 002  0,002 
08.01. 442 887  33  2 108  0,002 
09.01. 425 300  22  10 100  10  0,002 
12.01. 576 709  37  8 960  11  0,002 
13.01. 596 392  23  15 129  10  0,002 
14.01. 428 674  40  11 207  10  0,002 
15.01. 433 475  11  8 002  0,001 
16.01. 886 523  32  109 940  10  0,001 
19.01. 368 080  27  80 988  10  0,002 
20.01. 291 341  40  5 297  12  0,004 
21.01. 326 481  34  12 674  0,002 
22.01. 214 040  15  6 826  0,003 
23.01. 198 576  29  10 556  0,004 
26.01. 300 238  30  9 332  10  0,003 
27.01. 269 497  21  13 283  10  0,004 
28.01. 197 924  20  8 307  13  0,006 
29.01. 195 692  111  2 314  17  0,009 
30.01. 191 720  25  6 141  16  0,008 
Priemer 364 233  32  17 111  10  0,003 
Spolu 7 284 669  643  342 228  198 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 7 645,554  0,574  45,936  0,000  668,676  7,998 
05.01. 12 744,777  0,718  4,747  0,000  823,554  6,067 
07.01. 13 840,126  0,765  80,138  0,000  220,445  1,559 
08.01. 13 524,486  0,420  20,613  0,000  1 229,912  8,324 
09.01. 12 278,123  0,098  59,248  0,000  218,142  1,737 
12.01. 14 026,160  4,808  21,147  0,000  248,911  1,741 
13.01. 15 030,965  0,932  38,177  0,000  78,099  0,516 
14.01. 12 809,097  0,410  141,331  0,000  569,298  4,211 
15.01. 11 348,525  0,129  121,305  0,000  127,661  1,101 
16.01. 12 548,588  0,304  330,369  0,000  520,288  3,883 
19.01. 9 240,010  0,452  749,523  0,015  615,376  5,802 
20.01. 11 639,700  0,774  574,403  0,000  180,353  1,455 
21.01. 10 329,988  0,268  106,338  0,000  415,885  3,832 
22.01. 10 322,539  0,078  65,367  0,000  670,996  6,067 
23.01. 10 203,457  0,626  509,614  0,000  638,886  5,628 
26.01. 10 129,173  0,944  187,114  0,000  869,037  7,769 
27.01. 26 790,166  0,458  145,998  0,000  761,038  2,748 
28.01. 12 498,003  0,170  119,440  0,000  2 270,288  15,249 
29.01. 13 305,494  0,554  95,228  0,000  1 079,706  7,456 
30.01. 9 772,748  0,061  67,167  0,019  2 451,092  19,942 
Priemer 12 501,384  0,677  174,160  0,002  732,882  5,654 
Spolu 250 027,679  13,543  3 483,203  0,034  14 657,643 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období