en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.02. 308 116  17  10 000  13  0,004 
03.02. 214 748  31  11 440  15  0,007 
04.02. 201 884  10  7 882  11  0,005 
05.02. 226 054  10  2 208  12  0,005 
06.02. 403 391  16  10 619  16  14  0,003 
09.02. 435 783  31  8 912  0,002 
10.02. 427 775  29  5 682  10  0,002 
11.02. 577 987  16 203  15  0,003 
12.02. 427 007  25  3 683  17  0,004 
13.02. 465 919  25  11 825  26  0,005 
16.02. 956 382  23  6 065  18  0,002 
17.02. 523 109  30  31 220  10  0,002 
18.02. 295 633  16  159 394  14  0,003 
19.02. 249 372  19  3 667  0,004 
20.02. 225 083  41  8 282  10  0,004 
23.02. 366 497  32  11 632  10  0,003 
24.02. 251 120  21  10 353  0,002 
25.02. 202 991  38  2 962  11  0,005 
26.02. 298 737  37  9 565  11  0,004 
27.02. 189 452  13  14 002  17  0,008 
Priemer 362 352  24  17 280  13  0,004 
Spolu 7 247 040  473  345 596  43  255 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.02. 9 411,517  0,719  57,131  0,000  698,144  6,866 
03.02. 8 734,912  0,050  49,791  0,000  612,964  6,522 
04.02. 8 330,901  0,102  84,578  0,000  240,359  2,777 
05.02. 9 042,895  0,692  52,597  0,000  379,112  4,001 
06.02. 10 556,197  0,616  70,332  0,146  154,361  1,432 
09.02. 10 047,190  0,334  44,529  0,001  353,376  3,383 
10.02. 12 237,939  0,101  83,181  0,062  311,335  2,465 
11.02. 13 214,467  0,033  51,847  0,001  1 249,585  8,608 
12.02. 11 655,101  0,139  22,612  0,000  456,594  3,763 
13.02. 10 424,218  0,196  38,272  0,000  1 314,995  11,165 
16.02. 11 214,403  0,162  76,149  0,000  1 642,043  12,697 
17.02. 14 812,687  0,184  133,956  0,032  181,691  1,201 
18.02. 8 688,863  0,051  277,255  0,000  1 519,746  14,493 
19.02. 10 951,807  0,270  57,147  0,000  567,581  4,903 
20.02. 8 271,641  38,264  659,925  0,000  252,947  2,743 
23.02. 9 700,981  0,567  47,306  0,016  907,818  8,519 
24.02. 11 614,525  0,265  28,951  0,002  40,897  0,350 
25.02. 11 501,956  0,248  63,341  0,000  1 428,503  10,994 
26.02. 18 914,411  0,446  51,909  0,000  105,431  0,553 
27.02. 9 760,964  0,173  128,804  0,004  707,373  6,675 
Priemer 10 954,379  2,181  103,981  0,013  656,243  5,706 
Spolu 219 087,575  43,612  2 079,613  0,264  13 124,855 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období