en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 276 626  44  8 862  24  0,008 
02.03. 264 437  34  9 793  11  0,004 
03.03. 196 792  22  4 590  0,004 
04.03. 228 992  11  20 335  0,003 
05.03. 269 128  16  5 715  12  0,004 
08.03. 515 164  42  7 227  0,002 
09.03. 447 394  12  11 707  0,002 
10.03. 376 904  12  4 690  0,002 
11.03. 606 451  11  9 974  0,001 
12.03. 366 157  18  3 706  0,002 
15.03. 625 852  11  25 939  13  0,002 
16.03. 996 602  29  35 544  15  0,001 
17.03. 316 060  15  158 719  13  0,003 
18.03. 284 349  27  5 080  0,003 
19.03. 231 868  44  7 130  0,003 
22.03. 330 247  22  13 496  15  0,004 
23.03. 291 645  22  4 156  0,003 
24.03. 205 248  31  10 566  11  0,005 
25.03. 204 632  38  13 863  11  0,005 
26.03. 277 313  31  11 184  0,002 
29.03. 210 309  18  8 376  16  0,007 
30.03. 241 151  22  2 249  72  0,030 
31.03. 219 728  16  7 284  19  112  0,049 
Priemer 347 089  24  16 965  18  0,007 
Spolu 7 983 049  548  390 185  51  413 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 11 142,973  0,140  56,817  0,000  3 389,960  23,235 
02.03. 10 507,398  0,388  91,991  0,009  196,272  1,818 
03.03. 8 917,769  0,537  94,619  0,000  335,860  3,593 
04.03. 8 831,158  0,103  191,473  0,000  2 270,836  20,107 
05.03. 9 148,945  0,727  146,259  0,000  2 197,649  19,121 
08.03. 10 390,077  0,965  102,419  0,011  325,672  3,010 
09.03. 12 466,853  0,134  108,227  0,000  87,366  0,690 
10.03. 11 912,182  0,053  110,590  0,005  1 054,717  8,065 
11.03. 11 640,079  1,578  71,946  0,000  182,247  1,532 
12.03. 9 083,983  0,232  40,431  0,016  113,130  1,225 
15.03. 9 482,445  0,190  145,067  0,000  288,316  2,908 
16.03. 10 763,797  0,389  150,161  0,000  684,804  5,904 
17.03. 11 964,660  0,083  308,499  0,060  819,219  6,257 
18.03. 8 743,625  0,329  55,854  0,000  369,814  4,033 
19.03. 10 282,811  0,517  82,313  0,000  124,796  1,190 
22.03. 9 680,662  0,665  65,614  0,001  501,430  4,893 
23.03. 9 693,562  0,256  29,691  0,003  143,115  1,450 
24.03. 9 258,270  0,270  55,006  0,014  1 178,329  11,231 
25.03. 11 033,064  0,388  48,405  0,003  230,130  2,034 
26.03. 13 822,267  0,160  64,065  0,000  163,559  1,164 
29.03. 11 026,538  0,240  62,784  0,000  1 353,282  10,876 
30.03. 12 778,423  0,133  55,670  0,016  220,467  1,689 
31.03. 13 719,007  0,131  57,017  0,279  2 124,590  13,361 
Priemer 10 708,285  0,374  95,431  0,018  798,068  6,495 
Spolu 246 290,548  8,608  2 194,918  0,417  18 355,560 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období