en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 270 100  17  2 545  108  0,040 
02.04. 229 868  18  20 175  83  0,033 
05.04. 263 183  16  7 158  79  0,029 
06.04. 535 749  18  4 022  14  81  0,015 
07.04. 511 528  16  17 483  96  0,018 
08.04. 465 323  33  12 766  95  0,020 
13.04. 685 037  30  11 481  145  0,021 
14.04. 603 244  83  10 110  72  0,012 
15.04. 462 178  51  4 675  87  0,019 
16.04. 946 004  59  41 914  107  0,011 
19.04. 403 142  29  96 881  107  0,021 
20.04. 327 381  30  7 960  75  0,022 
21.04. 380 306  15  79 448  103  0,022 
22.04. 216 873  12  4 110  119  0,054 
23.04. 202 370  30  2 820  104  0,051 
26.04. 301 744  39  2 988  105  0,034 
27.04. 250 427  27  10 846  87  0,033 
28.04. 200 860  27  10 507  112  0,053 
29.04. 200 106  22  20 166  109  0,049 
30.04. 175 470  17  6 613  104  0,057 
Priemer 381 545  29  18 733  99  0,031 
Spolu 7 630 893  589  374 668  44  1 978 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 20 112,858  0,100  48,894  0,112  2 289,343  10,197 
02.04. 9 749,590  0,161  32,814  0,000  228,778  2,285 
05.04. 10 428,010  0,082  26,805  0,000  420,565  3,867 
06.04. 27 657,785  0,181  85,944  0,220  105,479  0,379 
07.04. 14 834,700  0,271  51,551  0,032  1 918,391  11,416 
08.04. 14 848,428  0,317  24,240  0,090  369,221  2,422 
13.04. 13 216,287  0,374  74,228  0,001  633,930  4,553 
14.04. 12 492,437  0,769  27,436  0,026  1 395,628  10,029 
15.04. 12 299,415  0,883  184,206  0,000  215,773  1,699 
16.04. 11 657,187  0,466  97,541  0,000  1 006,960  7,890 
19.04. 12 132,227  0,334  228,780  0,000  308,660  2,436 
20.04. 9 140,720  0,181  61,574  0,047  353,997  3,704 
21.04. 11 921,890  1,075  129,805  0,000  4 291,420  26,257 
22.04. 10 983,818  0,105  23,566  0,000  329,928  2,910 
23.04. 8 620,597  0,419  32,388  0,000  3 488,689  28,732 
26.04. 11 858,935  0,396  68,280  0,000  10 754,456  47,414 
27.04. 15 644,094  1,163  38,680  0,000  5 337,511  25,391 
28.04. 14 129,980  0,446  63,066  0,000  6 657,211  31,928 
29.04. 11 734,088  0,343  38,787  0,006  514,685  4,189 
30.04. 15 961,292  0,172  24,874  0,005  1 426,303  8,191 
Priemer 13 471,217  0,412  68,173  0,027  2 102,346  11,794 
Spolu 269 424,338  8,238  1 363,459  0,539  42 046,928 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období