en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2004

 
Klientské prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 240 125  17  2 635  95  0,039 
02.06. 252 471  21 464  103  0,038 
03.06. 225 919  6 351  96  0,041 
04.06. 259 009  11  3 911  68  0,026 
07.06. 464 423  10 729  14  106  0,022 
08.06. 463 441  11  3 512  19  88  0,019 
09.06. 426 435  18  21 860  96  0,021 
10.06. 418 997  20  2 927  94  0,022 
11.06. 529 071  14 521  107  0,020 
14.06. 566 327  3 498  93  0,016 
15.06. 650 071  3 658  96  0,015 
16.06. 1 048 993  26  37 641  142  0,013 
17.06. 338 999  26  50 079  107  0,027 
18.06. 310 124  26  97 900  100  0,025 
21.06. 390 761  30  16 338  135  0,033 
22.06. 308 054  12  5 171  92  0,029 
23.06. 208 520  18  4 589  108  0,051 
24.06. 209 060  18  21 542  101  0,044 
25.06. 199 674  19  2 586  89  0,044 
28.06. 330 965  10 359  118  0,035 
29.06. 262 475  20  10 193  98  0,036 
30.06. 452 486  10  3 121  127  0,028 
Priemer 388 927  15  16 118  103  0,029 
Spolu 8 556 400  330  354 585  82  2 259 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 10 585,825  0,156  26,623  0,012  425,077  3,851 
02.06. 11 002,738  0,030  48,572  0,007  4 351,207  28,250 
03.06. 9 305,318  0,039  21,812  0,063  2 338,096  20,043 
04.06. 7 840,632  0,064  63,616  0,000  3 234,510  29,038 
07.06. 10 273,471  0,148  56,914  0,086  10 667,260  50,802 
08.06. 13 682,959  0,053  44,810  0,143  11 701,612  46,016 
09.06. 13 926,962  0,505  59,874  0,006  12 574,849  47,341 
10.06. 11 641,325  0,237  27,295  0,013  12 168,371  51,048 
11.06. 11 300,143  0,040  52,177  0,000  12 187,209  51,773 
14.06. 10 136,133  0,052  22,199  0,011  10 124,751  49,917 
15.06. 11 104,495  0,038  92,564  0,025  10 260,797  47,818 
16.06. 12 878,282  0,163  164,676  0,106  8 707,344  40,033 
17.06. 12 172,059  0,166  138,791  0,000  9 678,956  44,015 
18.06. 9 517,601  0,286  138,632  0,000  7 891,296  44,970 
21.06. 12 853,555  0,299  106,501  0,045  8 656,153  40,044 
22.06. 11 011,286  0,145  40,343  0,001  9 720,284  46,795 
23.06. 14 337,666  0,865  51,190  0,000  8 277,114  36,516 
24.06. 12 503,498  0,234  41,066  0,000  16 945,430  57,461 
25.06. 10 690,416  0,146  42,803  0,150  15 040,876  58,356 
28.06. 15 471,882  0,033  75,756  0,000  16 889,428  52,068 
29.06. 30 815,141  2,484  28,977  0,000  21 675,159  41,269 
30.06. 12 266,394  0,937  48,002  0,058  21 369,677  63,440 
Priemer 12 514,445  0,324  63,327  0,033  10 676,612  43,221 
Spolu 275 317,781  7,120  1 393,193  0,726  234 885,456 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období