en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 687 413  24  7 648  129  0,019 
02.07. 262 740  14  21 701  111  0,039 
06.07. 434 530  10  8 000  14  0,003 
07.07. 408 165  4 682  83  0,020 
08.07. 443 728  16  12 097  31  82  0,018 
09.07. 434 995  19  6 213  131  0,030 
12.07. 570 512  54  11 809  155  0,027 
13.07. 598 608  137  18 262  114  0,018 
14.07. 372 869  53  4 801  110  0,029 
15.07. 376 214  55  14 029  12  111  0,028 
16.07. 840 060  28  35 450  114  0,013 
19.07. 334 042  31  165 104  11  118  0,024 
20.07. 289 062  32  3 629  113  0,039 
21.07. 337 247  43  19 267  94  0,026 
22.07. 199 444  41  2 444  103  0,051 
23.07. 193 455  36  11 179  94  0,046 
26.07. 297 611  16  2 735  101  0,034 
27.07. 245 706  42  15 498  106  0,041 
28.07. 187 391  34  10 828  20  137  0,069 
29.07. 186 180  25  7 752  124  0,064 
30.07. 161 916  20  2 668  83  0,050 
Priemer 374 376  35  18 371  106  0,033 
Spolu 7 861 888  737  385 796  97  2 227 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 14 854,122  0,275  90,003  0,000  12 931,925  46,390 
02.07. 15 776,034  0,353  45,288  0,000  1 036,875  6,150 
06.07. 16 619,937  0,064  49,347  0,045  4 215,257  20,184 
07.07. 13 123,428  0,091  67,000  0,095  872,373  6,203 
08.07. 14 248,467  0,187  52,888  0,155  1 770,040  11,013 
09.07. 12 816,556  0,451  62,086  0,014  5 733,963  30,806 
12.07. 12 271,882  8,486  34,544  0,000  8 787,326  41,642 
13.07. 11 048,717  4,603  41,177  0,370  11 136,440  50,094 
14.07. 9 662,307  4,725  142,771  0,001  8 144,323  45,362 
15.07. 10 638,455  1,153  57,969  0,008  14 190,183  57,017 
16.07. 12 438,139  1,997  92,446  0,000  12 656,672  50,246 
19.07. 10 320,809  0,810  257,611  0,258  9 851,070  48,217 
20.07. 9 388,062  1,165  50,445  0,000  12 569,892  57,111 
21.07. 11 051,187  0,581  99,433  0,000  8 520,361  43,313 
22.07. 9 067,364  0,487  31,793  0,000  12 723,660  58,303 
23.07. 9 680,917  0,793  36,547  0,000  10 223,315  51,266 
26.07. 16 036,702  3,379  50,372  0,000  8 817,456  35,400 
27.07. 17 255,185  0,565  65,683  0,000  16 583,139  48,911 
28.07. 19 645,207  0,955  80,074  0,119  7 893,285  28,579 
29.07. 12 358,010  0,494  21,873  0,000  26 076,479  67,807 
30.07. 9 786,146  2,107  22,845  0,009  25 394,263  72,132 
Priemer 12 766,078  1,606  69,152  0,051  10 482,300  41,721 
Spolu 268 087,633  33,721  1 452,195  1,074  220 128,297 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období