en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.08. 292 019  2 844  118  0,040 
03.08. 246 576  32  8 690  91  0,036 
04.08. 258 144  13  21 667  98  0,035 
05.08. 264 021  14  9 787  95  0,035 
06.08. 485 602  17  9 306  111  0,022 
09.08. 453 372  19  10 895  17  116  0,025 
10.08. 450 669  37  17 182  104  0,022 
11.08. 565 741  53  8 895  124  0,022 
12.08. 508 255  30  3 289  110  0,021 
13.08. 592 534  40  12 670  95  0,016 
16.08. 994 041  29  4 918  114  0,011 
17.08. 551 701  37  35 968  88  0,015 
18.08. 288 522  20  98 964  78  0,020 
19.08. 236 196  30  8 803  90  0,037 
20.08. 228 261  20  70 528  97  0,032 
23.08. 352 234  47  11 826  115  0,032 
24.08. 248 993  24  11 558  137  0,053 
25.08. 192 153  18  3 129  102  0,052 
26.08. 275 076  26  21 909  108  0,036 
27.08. 169 042  14  2 664  93  0,054 
30.08. 203 319  20  14 425  115  0,053 
31.08. 198 087  19  2 550  96  0,048 
Priemer 366 116  26  17 839  104  0,033 
Spolu 8 054 558  566  392 467  36  2 295 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.08. 9 251,153  0,522  29,396  0,000  14 655,289  61,226 
03.08. 9 064,264  0,272  23,280  0,001  27 216,215  74,967 
04.08. 12 878,384  0,111  72,885  0,000  20 233,316  60,972 
05.08. 11 131,683  0,136  57,929  0,044  9 416,244  45,697 
06.08. 11 023,914  0,827  37,785  0,023  5 180,827  31,895 
09.08. 13 058,733  0,251  48,660  0,145  4 336,820  24,861 
10.08. 12 363,613  0,224  71,361  0,000  2 888,166  18,848 
11.08. 12 548,693  0,581  60,302  0,000  650,798  4,908 
12.08. 12 660,504  0,941  14,450  0,000  9 567,378  43,012 
13.08. 12 906,907  0,448  22,859  0,000  3 425,117  20,942 
16.08. 11 267,943  0,174  82,756  0,000  3 191,011  21,944 
17.08. 10 386,342  1,190  157,143  0,001  471,147  4,277 
18.08. 12 217,173  0,676  233,694  0,000  639,172  4,883 
19.08. 10 594,379  3,530  63,302  0,001  12 612,207  54,191 
20.08. 8 784,996  0,641  69,171  0,011  8 948,360  50,263 
23.08. 11 358,623  4,044  56,687  0,017  9 563,615  45,578 
24.08. 8 758,802  0,236  29,882  0,000  7 787,286  46,979 
25.08. 15 915,829  0,271  42,110  0,000  1 850,550  10,391 
26.08. 18 738,325  0,479  58,528  0,000  9 608,955  33,827 
27.08. 9 100,293  0,167  42,273  0,000  6 281,526  40,725 
30.08. 8 210,759  0,151  65,096  0,000  6 177,762  42,742 
31.08. 13 800,374  1,656  25,755  0,000  623,771  4,316 
Priemer 11 637,349  0,797  62,059  0,011  7 514,797  33,975 
Spolu 256 021,686  17,528  1 365,304  0,243  165 325,532 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období