en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 267 934  24  23 221  165  0,057 
03.09. 267 758  10  2 828  102  0,038 
06.09. 402 692  31  9 029  120  0,029 
07.09. 389 739  14  11 225  109  0,027 
08.09. 370 117  22  4 133  119  0,032 
09.09. 494 955  13  22 827  138  0,027 
10.09. 446 470  21  4 572  15  83  0,018 
13.09. 727 617  22  8 349  141  0,019 
14.09. 598 529  40  5 365  131  0,022 
16.09. 1 099 802  27  48 973  222  0,019 
17.09. 575 111  31  6 204  145  0,025 
20.09. 371 207  25  166 229  152  0,028 
21.09. 401 369  38  8 154  94  0,023 
22.09. 219 042  18  13 887  137  0,059 
23.09. 206 043  11  2 323  122  0,059 
24.09. 206 930  15  11 184  148  0,068 
27.09. 291 500  19  22 050  85  0,027 
28.09. 248 050  25  4 101  44  0,017 
29.09. 200 731  15  9 355  122  0,058 
30.09. 207 585  22  1 849  127  0,061 
Priemer 399 659  22  19 293  125  0,036 
Spolu 7 993 181  443  385 858  36  2 506 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 14 436,462  0,150  58,055  0,000  1 765,096  10,856 
03.09. 9 306,585  0,480  22,902  0,000  5 327,039  36,345 
06.09. 9 649,700  3,909  95,756  0,000  1 057,813  9,788 
07.09. 10 270,643  0,478  45,222  0,001  5 410,054  34,401 
08.09. 14 015,984  1,411  54,607  0,000  1 722,244  10,904 
09.09. 16 742,338  0,248  64,445  0,005  994,415  5,586 
10.09. 12 030,908  0,782  31,902  0,146  315,858  2,551 
13.09. 11 934,572  1,060  29,963  0,000  3 696,622  23,602 
14.09. 11 170,311  1,407  27,809  0,006  2 965,633  20,936 
16.09. 13 169,560  0,518  313,980  0,000  2 163,313  13,825 
17.09. 12 875,113  1,101  34,406  0,001  1 545,494  10,691 
20.09. 9 919,023  0,997  304,082  0,000  2 487,462  19,568 
21.09. 10 395,270  0,236  87,642  0,000  270,104  2,512 
22.09. 11 958,399  3,049  55,371  0,061  1 063,963  8,134 
23.09. 9 150,556  0,065  28,965  0,000  463,054  4,802 
24.09. 14 303,852  0,149  44,475  0,003  4 375,377  23,368 
27.09. 13 020,772  0,356  55,298  0,000  2 012,761  13,339 
28.09. 17 123,884  0,732  66,002  0,000  3 521,720  17,003 
29.09. 13 887,893  0,309  71,479  0,000  2 055,533  12,835 
30.09. 11 737,767  0,296  17,624  0,004  2 308,542  16,414 
Priemer 12 354,980  0,887  75,499  0,011  2 276,105  14,873 
Spolu 247 099,592  17,733  1 509,985  0,227  45 522,097 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období