en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 251 945  12  9 439  18  126  0,048 
04.10. 292 703  17  10 030  128  0,042 
05.10. 290 423  17  13 275  114  0,038 
06.10. 430 627  12 374  133  0,030 
07.10. 405 259  12  2 785  130  0,032 
08.10. 450 800  26  10 483  121  0,026 
11.10. 594 752  24 881  160  0,026 
12.10. 564 842  22  4 103  191  0,034 
13.10. 590 198  23  9 267  190  0,032 
14.10. 482 624  11  2 788  178  0,037 
15.10. 543 824  19  10 471  183  0,033 
18.10. 1 016 550  18  123 711  204  0,018 
19.10. 333 857  33  91 866  156  0,037 
20.10. 255 121  13  7 774  183  0,070 
21.10. 357 401  26  14 487  195  0,052 
22.10. 206 865  21  11 146  172  0,079 
25.10. 261 841  16  2 827  226  0,085 
26.10. 351 269  10 779  11  170  0,047 
27.10. 196 556  21  27 800  223  0,099 
28.10. 212 344  21  2 635  66  0,031 
29.10. 198 249  21  2 315  260  0,129 
Priemer 394 669  18  19 297  167  0,049 
Spolu 8 288 050  372  405 236  59  3 509 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 12 449,990  0,211  59,672  0,142  6 972,815  35,790 
04.10. 10 051,377  0,102  21,417  0,000  252,621  2,447 
05.10. 9 737,232  0,853  54,028  0,000  352,758  3,477 
06.10. 18 190,743  0,041  83,247  0,030  623,640  3,300 
07.10. 13 169,114  0,669  30,340  0,000  947,559  6,698 
08.10. 13 924,064  0,756  56,344  0,000  7 199,540  33,991 
11.10. 12 806,080  1,150  79,083  0,030  663,987  4,900 
12.10. 11 673,431  0,391  34,362  0,130  557,358  4,544 
13.10. 14 767,557  0,136  52,799  0,079  2 435,722  14,115 
14.10. 12 590,895  0,073  25,064  0,000  2 064,667  14,064 
15.10. 11 375,273  0,445  149,489  0,026  5 454,095  32,122 
18.10. 13 133,369  0,119  169,807  0,021  2 591,141  16,302 
19.10. 12 039,567  0,094  210,119  0,000  484,332  3,803 
20.10. 9 844,934  0,077  89,421  0,000  2 961,349  22,964 
21.10. 9 398,561  0,255  87,031  0,000  999,490  9,532 
22.10. 9 421,159  0,392  42,964  0,001  5 270,801  35,770 
25.10. 11 895,172  0,162  38,221  0,009  2 142,394  15,220 
26.10. 20 994,724  0,150  42,945  0,202  637,192  2,940 
27.10. 14 059,177  0,202  80,926  0,000  2 875,677  16,900 
28.10. 11 093,701  1,236  48,629  0,000  3 112,867  21,835 
29.10. 10 549,465  0,204  36,978  0,001  11 106,220  51,198 
Priemer 12 531,695  0,368  71,090  0,032  2 843,154  16,758 
Spolu 263 165,585  7,718  1 492,886  0,671  59 706,225 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období