en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 297 404  11 569  330  0,107 
03.11. 277 707  2 475  261  0,093 
04.11. 282 107  15  9 623  254  0,087 
05.11. 319 494  14  21 374  155  0,045 
08.11. 553 348  13  3 789  185  0,033 
09.11. 501 741  15  12 606  188  0,037 
10.11. 450 826  16  6 152  11  209  0,046 
11.11. 673 164  15  19 266  219  0,032 
12.11. 543 651  3 679  196  0,036 
15.11. 755 595  19  12 094  13  200  0,026 
16.11. 1 114 111  19  78 408  191  0,016 
18.11. 405 116  27  136 258  207  0,038 
19.11. 329 871  17  3 234  217  0,065 
22.11. 398 048  15  19 760  15  206  0,049 
23.11. 308 326  18  3 862  200  0,064 
24.11. 244 426  43  11 792  229  0,089 
25.11. 216 873  42  3 062  223  0,101 
26.11. 302 527  22  10 052  240  0,077 
29.11. 236 315  40  21 308  264  0,102 
30.11. 252 392  14  2 378  226  0,089 
Priemer 423 152  19  19 637  220  0,062 
Spolu 8 463 042  386  392 741  52  4 400 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 10 991,363  0,167  38,902  0,000  1 975,538  15,189 
03.11. 10 728,828  0,143  24,365  0,000  2 824,500  20,802 
04.11. 10 749,847  0,108  66,493  0,000  1 022,285  8,635 
05.11. 11 732,705  0,146  68,308  0,004  1 113,245  8,620 
08.11. 12 622,864  0,161  61,081  0,051  433,933  3,308 
09.11. 13 088,554  0,246  54,296  0,000  916,472  6,518 
10.11. 15 919,573  0,288  62,978  0,029  2 464,275  13,359 
11.11. 13 204,316  0,830  36,009  0,012  879,501  6,228 
12.11. 14 257,772  0,130  15,023  0,000  1 964,948  12,101 
15.11. 11 946,471  0,353  41,533  0,062  929,107  7,193 
16.11. 13 902,538  0,372  148,888  0,000  752,425  5,083 
18.11. 11 984,872  0,286  344,565  0,000  3 046,453  19,813 
19.11. 11 885,168  0,401  36,593  0,000  724,578  5,729 
22.11. 10 984,647  1,538  129,164  0,609  959,461  7,946 
23.11. 10 475,358  1,373  49,357  0,000  1 097,990  9,446 
24.11. 23 544,163  0,284  45,967  0,000  2 500,042  9,582 
25.11. 12 773,992  1,593  49,855  0,002  2 390,269  15,709 
26.11. 19 932,112  0,425  47,362  0,000  5 369,941  21,183 
29.11. 10 783,375  0,900  89,424  0,000  5 564,816  33,852 
30.11. 13 397,790  0,253  41,585  0,000  9 909,214  42,440 
Priemer 13 245,315  0,500  72,587  0,038  2 341,950  13,637 
Spolu 264 906,308  9,997  1 451,748  0,769  46 838,993 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období